Firestore - проверка наличия имени пользователя [duplicate]

На этот вопрос уже есть ответ:

Всего 1 ответ


Надеюсь, это поможет.

setupBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        final String userName = setupName.getText().toString();

        CollectionReference usersRef = firestore.collection("Users");
        Query query = usersRef.whereEqualTo("username", userName);
        query.get().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
          @Override
          public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
            if(task.isSuccessful()){
              for(DocumentSnapshot documentSnapshot : task.getResult()){
                String user = documentSnapshot.getString("username");

                if(user.equals(userName)){
                  Log.d(TAG, "User Exists");
                  Toast.makeText(MainActivity.this, "Username exists", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
              }
            }

            if(task.getResult().size() == 0 ){
              Log.d(TAG, "User not Exists");
              //You can store new user information here

            }
          }
        });
      }
    });

Есть идеи?

10000